Historie

Eventyret Stavern Bilfabrikk A/S og med det lokalene som nå huser MENY Stavern starter i 1917 da noen lokale interessenter innbyr andre pengesterke til å bli med på å starte en bilfabrikk.

Dette var under 1. verdenskrig og det hersket derfor bensinmangel i hele Europa – også i Norge, selv om vi var nøytrale i selve krigen.

Tanken var å begynne produksjon av elektriske biler. Interessen var stor, likeså optimismen – derfor sto selve fabrikklokalene ferdige allerede i 1918.

Fabrikken var da en av Norges flotteste, med 1200 kvadratmeter areal og toaletter både i 1. og 2. etasje, samt en aldeles nydelig garderobe for arbeiderne. Disse fikk også tildelt arbeiderboliger, de to hvite bygningene - de såkalte ”bilbrakkene” - som finnes bak Meny i dag.

image
Slik så de ut - bilene som ble serieprodusert i Stavern på Norges eneste egne bilfabrikk i 1920-årene. Dette var elektriske biler (bildet) til å begynne med, senere gikk man over til bensinmotorer, noen som “tok livet” av hele bil-eventyret rent økonomisk. Legg merke til at det var masive hjul - uten luft.
Foto: Retrofoto.no

Man satset på produksjon på rullebånd – etter amerikansk modell, og i 1919 rullet den første bilen ut av lokalene. Dette var lastebiler av merket ”STABIL” – forkortelse av Staværn Bilfabrikk.

Det ble produsert til å begynne med 10 stk. biler med 7 HK motor, som skulle trekke 2 tonn egenvekt, batteriene medregnet – i tillegg kom sjåfør og eventuelt last.

Da sa seg selv at dette ikke ble noen suksess – men man gikk videre med nye ideer – nemlig bensinmotorer.

Det ble produsert 30 nye biler med 40 HK motor i årene 1919-21. Men salget gikk tregt – i 1923 hadde man fremdeles 21 av disse på lager.

image
Lastebil fra Stavern, nå med bensinmotor. Dette eksemplaret står utstilt på Lillehammer.
Foto: Retrofoto.no

image
Kysthospitalet i Stavern (nå Spesialsykehuset for rehabilitering - SSR) var en av de få som kjøpte STABIL. Her sitter barn fra Kysthospitalet på med lastebilen nedover Storgaten 17.  mai - ca. 1925
Foto: Retrofoto.no

På folkemunne sa man at man måtte være direkte GAL om man kjøpte en slik lastebil – noe som ble understreket da Reitgjerde sykehus kjøpte en bil, og som skapte mye latter og humor blant folk.

I 1923 var bileventyret i Stavern over – men fabrikken lå der.

Etter noen år ble det hermetikk-fabrikk i lokalene, noe som fikk en enorm oppblomstring, og her ble all slags frukt, kjøtt, fisk og grønnsaker lagt på boks.

SONNY var en av merkevarene da bygningsmassen på 1950 og 60-tallet ble preget av den store interessen for sukkererter på boks, og mange husker nok de store mottakermaskinene for ertene som man kunne se nedenfra Larviksveien.

image
Hermetikk fra Stavern - merkevaren “SONNY er vel den som huskes best
Foto: Retrofoto.no

Etter hermetikkperioden ble lokalene overtatt av NORWEL-Varmebehandling, en gren av NORGAS-konsernet. Dette var i Oljetiden med full oppbygging av norske olje installasjoner i Nordsjøen.

Så ble det SONNY-marked - et supermarked i lille Stavern, før MENY Stavern endelig etablerte seg i lokalene.

image
MENY Stavern har nå etablert seg i de “historiske” lokalene - blant annet med et godt ferskvareutvalg
Foto: Fotobyrået.no